Συνέδρια
Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί

Τηλ.: 210 3312781
e-mail.: eccd-cul@otenet.gr
Ιστοσελίδα

Το Βυζάντιο στην ιστορική συνέχεια

8-10 Ιουλίου 2011

Διεθνές συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί στο Δελφούς, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, το οποίο διοργανώνεται για 17η χρονιά.

Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος οι: Χριστίνα Αγγελίδη, Ελένη Αρβελέρ, Sylvain Gouguenheim, Nergis Günsenin, Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Sergey Karpov, Νίκη-Αικατερίνη Κουτράκου, Έρση Μαθιοπούλου-Τορναρίτου, Ljubomir Maksimovic, Χρύσα Μαλτέζου, Μιχάλης Μερακλής, Χαράλαμπος Μπούρας, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Σοφία Πατούρα, Παναγιώτης Ροϊλός, Silvia Ronchey, Δημήτριος Σταματόπουλος, Ιωάννης Ταρνανίδης, Αναστασία Τούρτα, Σπύρος Τρωιάνος, Asnu-Bilban Yalçin.