Εκθέσεις
Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-17.30 Σάββατο-Κυριακή: 10.00-19.30 Ώρα
ΗΠΑ Discovery Times Square, 226 West 44th Street, New York

Τηλ.: 201-964-2390, 201-964-2372
e-mail.: amiller@mww.com, ntubman@mww.com
Ιστοσελίδα

Τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας

28 Οκτωβρίου 2011-15 Απριλίου 2012

Ένα συναρπαστικό αρχαιολογικό ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Η έκθεση με τίτλο “Dead Sea Scrolls: Life and Faith in Biblical Times” (Τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Ζωή και Πίστη στους Βιβλικούς Χρόνους), παρουσιάζει τα περίφημα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, μια πέτρα που προέρχεται από το Δυτικό Τείχος, ή Τείχος των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ και περισσότερα από 500 αντικείμενα των βιβλικών χρόνων.