Συνέδρια
17 Μαρτίου 2023 Έναρξη
17 Μαρτίου 2023 Λήξη
10:00 Ώρα
Ελλάδα Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος), Μαν. Ανδρόνικου 6, Θεσσαλονίκη

Ιστοσελίδα

Ρομποτική και το Διαδίκτυο του Πολιτισμού

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ρομποτική και το Διαδίκτυο του Πολιτισμού. Όραμα ή Πραγματικότητα;» διοργανώνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου «CultureID: Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο» που υλοποιείται στο ΑΜΘ στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Είσοδος ελεύθερη.

Ιστοσελίδα έργου

Περίληψη έργου

Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν RFID ετικέτες σε κάθε έκθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Αυτό θα επιτρέψει στους εργαζόμενους και στους επισκέπτες του μουσείου να αλληλεπιδράσουν ψηφιακά με τα εκθέματα, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού ανάγνωσης των ετικετών που θα εγκατασταθεί στο Μουσείο.

Για το Μουσείο, θα εξασφαλιστεί η αυτόματη καταγραφή κάθε αλληλεπίδρασης με τα εκθέματα (συντήρηση, μετακίνηση, επισκεψιμότητα στην έκθεση, κ.λπ.). Για τους επισκέπτες, θα δίνεται η δυνατότητα προσωποποιημένης ξενάγησης στη φορητή τους συσκευή (κινητό, tablet), ανάλογα με τη θέση τους στο χώρο, τα ενδιαφέροντά τους και την κίνηση στο Μουσείο.

Επιπλέον, θα κατασκευαστεί μία πρωτότυπη φορητή συσκευή (σαν tablet) και ένα κοινωνικό ρομπότ, ικανά να αλληλεπιδράσουν με τα εκθέματα και τους επισκέπτες και να αναπαράγουν παιχνίδια, σχετικά με τα εκθέματα, ή να παρέχουν πληροφορίες στους επισκέπτες. Το ρομπότ θα πραγματοποιεί συζήτηση με τους επισκέπτες και στοχεύει να αυξήσει το ενδιαφέρον επισκεπτών μικρότερης ηλικίας προς το πολιτιστικό περιεχόμενο του μουσείου.