Συνέδρια
Ελλάδα Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Auditorium, Σίνα 31

Τηλ.: τηλ.: +30 210 3398 600, fax: +30 210 36 46 873
e-mail.: ifa@ifa.gr
Ιστοσελίδα

Παρίσι–Αθήνα 1919-1939. Το Διπλό Ταξίδι

21 Ιανουαρίου 2012

Το Μουσείο Μπενάκη, η Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – ΙΤΕ διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με τίτλο «Παρίσι – Αθήνα 1919-1939, Το Διπλό Ταξίδι».

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά και στα γαλλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου