Άλλες εκδηλώσεις
8.15 μ.μ. Ώρα
Ελλάδα Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μ. Ανδρόνικου 6, 546 21, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310830538
e-mail.: info.amth@culture.gr
Ιστοσελίδα

Πανέλληνες στη Μεθώνη Πιερίας

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Διάλεξη του Γιάννη Τζιφόπουλου, Αναπληρωτή Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Πανέλληνες στη Μεθώνη Πιερίας».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του ΑΜΘ με το Σύλλογο Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ – «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ».

Είσοδος ελεύθερη

Παρουσίαση των σημαντικότερων ενεπίγραφων ευρημάτων από τον αρχαιολογικό χώρο της Μεθώνης με αφορμή την επικείμενη έκδοση του τόμου: ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το «Υπόγειο» της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία (Ματθαίος Μπέσιος, Γιάννης Ζ. Τζιφόπουλος, Αντώνης Κοτσώνας, επιμέλεια Γιάννης Ζ. Τζιφόπουλος).

Στον τόμο ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ι παρουσιάζονται η ανασκαφή του «Υπογείου» και τα ενεπίγραφα ευρήματα και μελετώνται ζητήματα χρονολόγησης, προέλευσης, τυπολογίας και ερμηνείας, με έμφαση στην πρώιμη ελληνική γραφή.

Το σύνολο των 191 κεραμικών με επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του υπό έκδοση τόμου προέρχεται από την ανασκαφή του «Υπογείου» της Μεθώνης Πιερίας, της αρχαιότερης σύμφωνα με την παράδοση αποικίας Ελλήνων από την Ερέτρια στον βορρά. Το υλικό αυτό είναι μοναδικό για δύο λόγους: πρώτον, γιατί τα περισσότερα από τα αγγεία χρονολογούνται περίπου μεταξύ 730 και 700 π.Χ., εποχή από την οποία σώζονται ελάχιστα παραδείγματα ελληνικής γραφής· δεύτερον, γιατί στη Μακεδονία ενεπίγραφα ευρήματα, εγχάρακτα ή γραπτά, είναι εξαιρετικά σπάνια. Η μαρτυρία των ενεπίγραφων κεραμικών της Μεθώνης είναι ανυπολόγιστης αξίας για τις κλασικές σπουδές και συμβάλλει καθοριστικά στις συζητήσεις σχετικά με: την ελληνική γλώσσα και τους Έλληνες στη Μακεδονία, τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό, το εμπόριο της κεραμικής, ειδικότερα των πρώιμων εμπορικών αμφορέων, τα «αλφάβητα» της Μεθώνης και την εμφάνιση του αλφαβήτου στην Ελλάδα, τη διάλεκτο ή τις διαλέκτους της Μεθώνης, τον αλφαβητισμό και την «εγγραμματοσύνη», τα εμπορικά, συμποτικά και άλλα περιβάλλοντα ανάπτυξης της γραφής, τις απαρχές της λογοτεχνίας.