Άλλες εκδηλώσεις
23 Νοεμβρίου 2023 Έναρξη
23 Νοεμβρίου 2023 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Περιφερειακή οδός Λάρισας, Μεζούρλο

Τηλ.: 2413 508242
e-mail.: efalar@culture.gr
Ιστοσελίδα

Ο νεολιθικός λιμναίος οικισμός του Δισπηλιού και η νέα έρευνα

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Κωτσάκη με θέμα «Μια ηλιακή καταιγίδα λύνει τον γρίφο των ξύλινων πασσάλων του Δισπηλιού. Ο νεολιθικός λιμναίος οικισμός του Δισπηλιού Καστοριάς και η νέα έρευνα».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων που διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

Ο παραλίμνιος οικισμός του Δισπηλιού είναι ο μοναδικός συστηματικά ερευνημένος οικισμός αυτού του ιδιαίτερου τύπου στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται στους ελάχιστους αρχαιότερους της Ευρώπης. Κατοικείται από το 5800 π.Χ. (Μέση Νεολιθική) μέχρι το 4800 π.Χ. (Νεότερη Νεολιθική Ι), περίοδο στην οποία αναφέρεται η διάλεξη, καθώς και σε επόμενες περιόδους αλλά με σποραδικά κατάλοιπα, μέχρι τουλάχιστον την Εποχή του Σιδήρου. Οι ανασκαφές άρχισαν το 1993 από τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γ.Χ. Χουρμουζιάδη και συνεχίστηκαν μέχρι το 2013, έτος που έφυγε από τη ζωή.

Το κύριο γνώρισμα του οικισμού είναι οι εκατοντάδες ξύλινοι πάσσαλοι νεολιθικών σπιτιών, που διατηρήθηκαν σε εξαιρετική κατάσταση βυθισμένοι στην ιλύ της λίμνης. Με πολύ προηγμένες μεθόδους κατέστη δυνατή η χρονολόγηση των πασσάλων με εξαιρετική ακρίβεια, γεγονός μοναδικό για τη νοτιοανατολική Ευρώπη.