Συνέδρια
9.30 π.μ.- 6.00 μ.μ. Ώρα
ΗΠΑ The Oriental Institute, 1155 East 58th Street, Chicagi, IL.

Τηλ.: +1 773 702-7497
e-mail.: ragavan@uchicago.edu
Ιστοσελίδα

Ναοί

2-3 Μαρτίου 2012

Το 8ο Ετήσια Συνέδριό του, με κεντρικό θέμα “Heaven on Earth: Temples, Ritual and Cosmic Symbolism in the Ancient World”  θα πραγματοποιήσει το Chicago Oriental Institute.

Στο συνέδριο θα εξεταστούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ναϊκής τοπογραφίας/χωροταξίας, τελετουργικής πρακτικής και κοσμολογικού συμβολισμού. Η προσέγγιση θα είναι διεπιστημονική καθώς θα παραστούν ως ομιλητές αρχαιολόγοι, ιστορικοί τέχνης και φιλόλογοι που εργάζονται σε όλον τον κόσμο (Μέση Αμερική, Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή, Μεσοποταμία, Ιράν, Νότια Ασία, Κίνα).