Άλλες εκδηλώσεις
20.30 Ώρα
Ελλάδα Δημοτικό Σχολείο Μακρακώμης

Τηλ.: 22310 29992

Μακρακώμη 2011-2015

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του β’ έτους του Αρχαιολογικού Προγράμματος Μακρακώμης 2011-2015 διοργανώνουν η ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό η Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου (προϊσταμένη της ΙΔ΄ ΕΠΚΑ και της 24ης ΕΒΑ) και ο A. Penttinen (διευθυντής του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου).

Πρόγραμμα

– Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δοκιμαστικής ανασκαφής στη θέση «Αστέρια» από τον αρχαιολόγο Λάμπρο Σταυρογιάννη.

– Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επιφανειακής έρευνας στη θέση «Αστέρια» από την αρχαιολόγο Monica Nilsson.

– Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της γεωφυσικής διασκόπησης από τον καθηγητή του ΑΠΘ Γρηγόριο Ν. Τσόκα.

– Παρουσίαση του προγράμματος γεωμορφολογικής διερεύνησης από τον επ. Καθηγητή του ΑΠΘ Κωνσταντίνο Βουβαλίδη.