Άλλες εκδηλώσεις
13 Μαρτίου 2013 Έναρξη
13 Μαρτίου 2013 Λήξη
18:00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: allgref@athen.dainst.org
Ιστοσελίδα

Κοινωνική ταυτότητα και ταφές

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Διάλεξη του δρος Νικόλαου Δημάκη με θέμα «Social Identity and Status in the Classical and Hellenistic Northern Peloponnese: The Evidence from Burials».

Διοργάνωση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.