Άλλες εκδηλώσεις
11:00-13:00 Ώρα
Ελλάδα Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3679904
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Κληροδοσίες και ιδρύματα

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Διάλεξη της Σοφίας Ανεζίρη (Πανεπιστήμιο Αθηνών) με τίτλο «Κληροδοσίες και “ιδρύματα” στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο. Παρατηρήσεις πάνω στο υλικό».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των σεμιναρίων επιγραφικής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών.