Άλλες εκδηλώσεις
10.30-12.00 Ώρα
Ελλάδα Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλ.: 210 7277561
e-mail.: museum@arch.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Κεραμείς και κεραμεία στην Ύστερη Αρχαιότητα

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Διάλεξη του επικ. καθ. Πλάτωνα Πετρίδη (Πανεπιστήμιο Αθηνών) με θέμα «Κεραμείς και κεραμεία στην Ύστερη Αρχαιότητα. Ιστορία της έρευνας, μεθοδολογία, νέες ανακαλύψεις και προοπτικές».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο σειράς επιστημονικών διαλέξεων για την κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας που διοργανώνει το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης με αφετηρία τη Συλλογή Βυζαντινής Κεραμικής και Μικροτεχνίας

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, αλλά και σε ένα ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό. Μετά το τέλος κάθε διάλεξης θα πραγματοποιούνται κατά περίπτωση πρακτικές ασκήσεις σε εκθέματα του Μουσείου.

Είσοδος ελεύθερη.