Άλλες εκδηλώσεις
17 Απριλίου 2013 Έναρξη
17 Απριλίου 2013 Λήξη
18.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: allgref@athen.dainst.org
Ιστοσελίδα

Ιερό Κορυφής στα Κύθηρα

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Διάλεξη του δρος Μερκούριου Γεωργιάδη με θέμα «Leska, A New Peak Sanctuary at Kythera».

Διοργάνωση: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.