Άλλες εκδηλώσεις
19:00 Ώρα
Ελλάδα ΑΣΚΣΑ, Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, 106 76 Αθήνα

Τηλ.: Τηλ.: +30 213 000 2400, fax: +30 210 725 0584
e-mail.: ascsa_info@ascsa.edu.gr
Ιστοσελίδα

Ιερή χαρτογραφία και ελληνικός χώρος

22 Φεβρουαρίου 2012

Διάλεξη του Χρήστου Γ. Ζαχαράκι με τίτλο «Ιερή χαρτογραφία και ελληνικός χώρος» στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Επιτρόπου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης κυρίας Μαργαρίτας Σαμούρκα.