Άλλες εκδηλώσεις
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φειδίου 1, 10678 Αθήνα

Τηλ.: ++30/ 210-3307401
e-mail.: grigoropoulos@athen.dainst.org
Ιστοσελίδα

Θερινή εορτή του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου

25 Μαΐου 2012

Η εφετινή θερινή εορτή του Ινστιτούτου μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012.

H ανοικτή διάλεξη θα δοθεί από τον απερχόμενο διευθυντή του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, καθηγητή Wolf-Dietrich Niemeier με θέμα: Das Orakelheiligtum des Apollon von Abai/Kalapodi: Kultkontinuität von der Späten Bronzezeit bis zur Römischen Kaiserzeit in einem der bedeutendsten Heiligtümer des antiken Griechenland (Το ιερό και μαντείο του Απόλλωνα των Αβών στο Καλαπόδι: Λατρευτική συνέχεια από την όψιμη Εποχή του Χαλκού έως τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο σε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρχαίας Ελλάδας).