Άλλες εκδηλώσεις
1 Ιουνίου 2024 Έναρξη
1 Ιουνίου 2024 Λήξη
9:00-16:15 Ώρα
Ελλάδα Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 36-40, Πάτρα

Ιστοσελίδα

Η 3η Γέφυρα Αρχαιομετρίας

Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

Κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «Γέφυρες Αρχαιομετρίας» διοργανώνει η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία. Στόχος αυτής της δράσης είναι να καταγραφούν οι ενεργές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Αρχαιομετρίας και ανήκουν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς πολιτισμού και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Επιπλέον, στόχο αποτελεί η έναρξη διαλόγου ανάμεσα στις κατά τόπους ομάδες και η δημιουργία πιθανών συνεργειών στον χώρο της Αρχαιομετρίας. Τελικός σκοπός είναι η έναρξη της ζύμωσης για τη δημιουργία πανελλαδικού δικτύου αρχαιομετρικής έρευνας στην Πολιτιστική Κληρονομιά.

Η 3η Γέφυρα Αρχαιομετρίας πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ερευνητικής Ομάδας «Κέραμος».

Η δράση απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές/ριες που ενεργοποιούνται στο χώρο της Αρχαιομετρίας και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι άξονες της συνάντησης είναι: Έρευνα, Εκπαίδευση, Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας.

Για παρακολούθηση εξ αποστάσεως πατήστε εδώ.

Το πρόγραμμα της 3ης Γέφυρας Αρχαιομετρίας

Η εκδήλωση περιλαμβάνει διαγωνισμό που απευθύνεται σε Μεταπτυχιακούς/ Διδακτορικούς Φοιτητές/ριες και Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/ριες (μέχρι 3 έτη από την κτήση του τίτλου) και η συμμετοχή προϋποθέτει την παρουσίαση εργασίας που αφορά στη μελέτη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με αρχαιομετρικές προσεγγίσεις σε μορφή αφίσας. Το βραβείο είναι ένα Πολωτικό Μικροσκόπιο Primotec, μια ευγενική χορηγία της Εταιρείας Μικροσκόπια – ANTISEL.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ: www.archaeometry.org.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 24η Μαΐου. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αφίσα τους μέχρι την 28η Μαΐου για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η ανάρτησή τους θα πραγματοποιηθεί υπ’ ευθύνη των συμμετεχόντων στην 1η Ιουνίου.

Είναι δυνατή και η εξ αποστάσεως συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο: archaeometry.org.gr@gmail.com