Άλλες εκδηλώσεις
8.00 μ.μ. Ώρα
Ελλάδα Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Λεωφ. Στρατού 2, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 830538
e-mail.: mbp@culture.gr
Ιστοσελίδα

Η Φαϊλάκα του Αλέξανδρου

24 Νοεμβρίου 2011

Ομιλία της δρος Αγγελικής Κοτταρίδη για τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στο ελληνιστικό οχυρό-ιερόστο νησί Φαϊλάκα του Περσικού κόλπου.