Άλλες εκδηλώσεις
6.00 μ.μ. Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1, 106 78 Αθήνα

Τηλ.: Τηλ.: (++30) 210 33 07 400, fax: (++30) 210 38 14 762
e-mail.: allgref@athen.dainst.org
Ιστοσελίδα

Η ομηρική «Πύλος ημαθόεις»;

13 Μαρτίου 2012

Διάλεξη με τίτλο «Das sandige Pylos Homers? Neue Forschungen in Kakovatos an der Westküste der Peloponnes» [Η ομηρική «Πύλος ημαθόεις»; Nέες έρευνες στον Κακόβατο στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου] θα δώσει η Δρ Brigitta Eder (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας.