Άλλες εκδηλώσεις
11:00-13:00 Ώρα
Ελλάδα Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3679904
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Η λατρεία των Λαγιδών

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Διάλεξη της Perrine Kossmann (EfA) με τίτλο « Le culte des Lagides en Asie Mineure», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των σεμιναρίων επιγραφικής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών.