Συνέδρια
Ελλάδα Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22, Αθήνα

Τηλ.: 210 92 43 256
e-mail.: aaia@otenet.gr
Ιστοσελίδα

Ζαγορά Άνδρου

20-22 Μαΐου 2012

Zagora in Context. Settlements and Intercommunal Links in the Geometric Period (900-700 BC)

Κατά τις συστηματικές ανασκαφικές έρευνες του Αυστραλιανού Αρχαιολογικού Ινστιτούτο στην αρχαιολογική θέση της Ζαγοράς Άνδρου τη δεκαετία 1967-1977, ήρθαν στο φως πολύ σημαντικά στοιχεία για την έρευνα του αιγαιακού πολιτισμού κατά τη Γεωμετρική περίοδο. Σκοπός του συνεδρίου είναι να φωτίσει τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και να τονίσει τη συμβολή τους σε μια καλύτερη κατανόηση των ανασκαφών στη Ζαγορά Άνδρου, όπως και στην ερμηνεία του αρχαιολογικού υλικού που αποκαλύφθηκε στη θέση αυτή. Στο συνέδριο θα εξεταστούν ακόμη οι ομοιότητες και οι διαφορές των οικισμών της Γεωμετρικής περιόδου στον ελλαδικό χώρο.