Άλλες εκδηλώσεις
21.00 Ώρα
Ελλάδα Θέατρο Θάλασσας, Πλατάνια Βελίκας

Τηλ.: 2413 508250
e-mail.: 7eba@culture.gr

Ευρήματα στο Κάστρο της Βελίκας

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012

Αρχαιολογική εκδήλωση με σκοπό την παρουσίαση των νέων ευρημάτων στο Κάστρο Βελίκας της περιόδου 2011-2012 συνδιοργανώνουν η 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Δήμος Αγιάς.

Στο πρώτο μέρος θα μιλήσει ο Ιωάννης Βαραλής, επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα «Πανεπιστημιακή ανασκαφή Βελίκας 2012. Τα νέα ευρήματα στην εκκλησία του Κάστρου». Ο ομιλητής θα παρουσιάσει τα πρώτα συμπεράσματα της φετινής έρευνας, με την οποία ολοκληρώνεται η ανασκαφή του κυρίως ναού.

Στο δεύτερο μέρος, η Σταυρούλα Σδρόλια, αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Προισταμένη της 7ης ΕΒΑ, θα αναφερθεί στις έρευνες της Εφορείας με τίτλο «Ερευνητικές εργασίες στο Κάστρο Βελίκας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013». Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου «Συντήρηση και Ανάδειξη του Κάστρου Βελίκας», ενταγμένου στο περιφερειακό πρόγραμμα Θεσσαλίας, θα παρουσιαστούν τα πορίσματα των ερευνών από τις εργασίες καθαρισμού του νότιου και ανατολικού τείχους, που έγιναν με σκοπό τη στερέωση και ανάδειξή τους.

Είσοδος ελεύθερη.