11 Δεκεμβρίου 2012 Έναρξη
11 Δεκεμβρίου 2012 Λήξη
18:00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1, 106 78 Αθήνα

Τηλ.: (++30) 210 33 07 400
e-mail.: allgref@athen.dainst.org
Ιστοσελίδα

Επιτραπέζιοι αμφορείς της ανατολικής Μεσογείου

11 Δεκεμβρίου 2012

Διάλεξη της δρος Dalit Regev (Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του Ισραήλ) με τίτλο

«Επιτραπέζιοι αμφορείς της ανατολικής Μεσογείου από την Εποχή του Χαλκού έως την Ελληνιστική Περίοδο»