Συνέδρια
ΗΠΑ AIA 2012 Annual Meeting, Philadelphia, PA

e-mail.: ulrikek@evergreen.edu
Ιστοσελίδα

Επιμελημένη κεραμική στη Μεσόγειο

5 -8 Ιανουαρίου 2012

Το ετήσιο συνέδριο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής (Archaeological Institute of America, ΑΙΑ) έχει τίτλο «The Economic Role of Greek Fineware Pottery in the Ancient Mediterranean» (Ο οικονομικός ρόλος της ελληνικής επιμελημένης κεραμικής στον μεσογειακό χώρο κατά την αρχαιότητα).