Άλλες εκδηλώσεις
11:00-13:00 Ώρα
Ελλάδα Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3679904
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Επιγραφές της Θάσου

Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Διάλεξη του Patrice Hamon (Université de Rouen) με τίτλο «Corpus des inscriptions de Thasos: recherches en cours sur les documents publics du IVe s. av. J.-C.».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των σεμιναρίων επιγραφικής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών.