Άλλες εκδηλώσεις
19.00 Ώρα
Ελλάδα Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5 & Κλεψύδρας, Πλάκα

Τηλ.: 210 80 10 600
e-mail.: info@law-archaeology.gr
Ιστοσελίδα

Ενάλιες Αρχαιότητες και Δίκαιο

15 Σεπτεμβρίου 2011

Η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Αρχαιοτήτων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Ενάλιες Αρχαιότητες και Δίκαιο»

Ομιλητές: Αγγελική Σίμωσι (Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού), Αναστασία Στρατή (Δρ Νομικής, Εμπειρογνώμων Υπουργείου Εξωτερικών), Χρήστος Αγουρίδης (Αρχαιολόγος, Γενικός Γραμματέας Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών).

Συντονισμός: Νικόλαος Φαραντούρης (Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Πειραιώς)

Στόχος της εκδήλωσης είναι να προκαλέσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από το νομικό καθεστώς που διέπει την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τόσο το εθνικό όσο και το διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Ελληνική Εταιρία Δικαίου Αρχαιοτήτων (ΕΕΔικΑ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2006 από νομικούς και αρχαιολόγους. Στις κύριες δράσεις της εντάσσεται α) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει την αρχαιολογική κληρονομιά, β) η δημιουργία ενός διεπιστημονικού forum διαλόγου μεταξύ νομικών και αρχαιολόγων και γ) η κριτική ενασχόληση με τα προβλήματα που ανακύπτουν από την αλληλεπίδραση Δικαίου και Αρχαιολογίας.

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΔικΑ (www.law-archaeology.gr) υπάρχει διαθέσιμη η νομοθεσία και η νομολογία που σχετίζεται με την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει, καθώς και κάθε σχετική εξέλιξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η παρούσα εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η ΕΕΔικΑ.

Μετά το πέρας της συζήτησης θα ακολουθήσει δεξίωση.