Άλλες εκδηλώσεις
26 Ιανουαρίου 2023 Έναρξη
26 Ιανουαρίου 2023 Λήξη
19:30 Ώρα
Ελλάδα Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών Αθηνών, Νοταρά 51Α, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Ειδώλια από το ιερό κορυφής Σταυρωμένου

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Υβριδική διάλεξη της δρος Celine Murphy με τίτλο «The Figurines From The Minoan Peak Sanctuary Of Stavromenos: A Preliminary Report» διοργανώνει το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Trinity College Dublin.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη διά ζώσης, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: irishinstitutegr@gmail.com

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη διαδικτυακά, μπορεί να εγγραφείτε μέσω Eventbrite (πατήστε εδώ).