Άλλες εκδηλώσεις
4 Φεβρουαρίου 2013 Έναρξη
4 Φεβρουαρίου 2013 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52, Αθήνα

Τηλ.: 211 1022800
e-mail.: admin@bsa.ac.uk
Ιστοσελίδα

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

Διάλεξη της δρος Δέσποινας Καταπότη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) με τίτλο «Monuments of a “Holy Struggle”: Authoring the History of the Greek Nation in the National Historical Museum of Athens».

H ομιλία εντάσσεται στα Upper House Seminars της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.