Συνέδρια
9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ. Ώρα
Ιταλία Università degli Studi di Udine Dipartimento di Studi Umanistici, 3 Μazzini st., 33100, Udine

e-mail.: marcoricucci@hotmail.com
Ιστοσελίδα

Διδασκαλία αρχαίων γλωσσών

23 - 24 Μαΐου 2012

Το Πανεπιστήμιο του Ούντινε (Ιταλία) διοργανώνει διεθνές συνέδριο με τίτλο “Lingue antiche e moderne dai Licei all’Università” και θέμα τη διδασκαλία των αρχαίων γλωσσών (αρχαίων ελληνικών και λατινικών) από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου, οι περισσότερες διαλέξεις είναι στα ιταλικά.

Πληροφορίες:

Marco Ricucci

University of Udine

Department of Humanistic Studies

3 Μazzini st., 33100, Udine