Άλλες εκδηλώσεις
30 Ιανουαρίου 2013 Έναρξη
30 Ιανουαρίου 2013 Λήξη
17.00 Ώρα
Ελλάδα Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Loring Hall, Σουηδίας 59, Αθήνα

Τηλ.: 210 7239281
Ιστοσελίδα

Διατροφή στην αρχαία Θήβα

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Διάλεξη της δρος Ευφροσύνης Βήκα με τίτλο «Diachronic dietary reconstructions in ancient Thebes, Greece: results from stable isotope analyses».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων Fitch-Wiener που διοργανώνει η Βρετανική Σχολή.