Συνέδρια
900 π.μ. - 18.10 καθημερινά Ώρα
Ελλάδα Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Mακρή 11, 117 42 , Αθήνα

Τηλ.: +(30) 210 9210760
e-mail.: nia@nia.gr
Ιστοσελίδα

Διαρκής αρχαιολογική έρευνα

13-15 Δεκεμβρίου 2011

Recent Developments in the Long-Term Archaeology of Greece

Διεθνές συνέδριο για τη διαρκή αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα που οργανώνει το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (NIA) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν.