Άλλες εκδηλώσεις
22 Οκτωβρίου 2012 Έναρξη
22 Οκτωβρίου 2012 Λήξη
18:30 Ώρα
Ελλάδα Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Ψαρομηλίγγου 22, Κεραμεικός

Τηλ.: 210 3234819
e-mail.: filoihistarch.archservice@gmail.com

Διαλέξεις του Ιστορικού Αρχείου

Δευτέρα 22 Oκτωβρίου 2012

Διάλεξη του δρος Νεκτάριου Καραδήμα (Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας) με τίτλο «Ανασκάπτοντας το παρελθόν της αιγαιακής προϊστορικής αρχαιολογίας (από την Αναγέννηση μέχρι και τις πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές στα τέλη του 19ου αιώνα)».

Παρουσίαση της Καλλίνας Ξανθοπούλου (Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων) με θέμα «Δράσεις της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων: Στο Ιστορικό Αρχείο παρέα με τον Αρχειφίλη και την Πυρόξανθη. Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δημοτικού».

Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.