Άλλες εκδηλώσεις
09:00-11:00 / 11:30-13:30 / 18:00-20:30 Ώρα
Ελλάδα Δημοτικό Σχολείο Δισπηλιού, Καστοριά

e-mail.: anaskamma@gmail.com
Ιστοσελίδα

Διαλέξεις στο Δισπηλιό

Σάββατο 21 Ιουλίου 2012

Ομιλίες-μαθήματα από τους: Κοσμά Τουλούμη με θέμα «Αρχαιολογία και Εκπαίδευση» (09:00-11:00), Νένα Γαλανίδου με θέμα «Ο εργαλειακός εξοπλισμός των Homo sapiens (Ανώτερη Παλαιολιθική και Μεσολιθική Εποχή)» (11:30-13:30) και Γ.Χ. Χουρμουζιάδη με θέμα «Νεολιθικός Πολιτισμός» (18:00-20:30).

Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ε’ Ανασκαφικού Διδασκαλείου του Δισπηλιού που διοργανώνει ο Γ.Χ. Χουρμουζιάδης (αρχαιολόγος, καθηγητής του ΑΠΘ).

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό.