Άλλες εκδηλώσεις
19:00 Ώρα
Ελλάδα Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52, Αθήνα

Τηλ.: 211 1022800
Ιστοσελίδα

Βυζαντινά μνημεία στη νεότερη Ελλάδα

Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Διάλεξη (στα ελληνικά) της δρος Ελένης-Άννας Χλέπα με τίτλο «Πρόσληψη και αποκατάσταση των βυζαντινών μνημείων στη νεότερη Ελλάδα (1833-1939): νέα αρχειακά τεκμήρια».

Διοργάνωση: Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Βρετανική Σχολή Αθηνών.