Εκθέσεις
23 Φεβρουαρίου 2013 Έναρξη
30 Μαΐου 2013 Λήξη
Ελλάδα Εθνογραφικό Μουσείο Γιώργη Μελίκη - Κέντρο Ελληνικής Μάσκας, Αγ. Νικολάου 4, Μελίκη Ημαθίας

Τηλ.: 23310 81274, 6977 211473
e-mail.: gmelikis@gmail.com

Αυθεντικές παραδοσιακές μάσκες

23 Φεβρουαρίου - 30 Μαΐου 2013

Μία μοναδική έκθεση με 80 αυθεντικές παραδοσιακές μάσκες από λαϊκά δρώμενα όλης της Ελλάδας, που προέχονται από τη Συλλογή του Γιώργη Μελίκη.

Η έκθεση αυτή μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε στο Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας, παρουσιάζεται τώρα και στην έδρα της, στο Εθνογραφικό Μουσείο Γιώργη Μελίκη – Κέντρο Ελληνικής Μάσκας.