Άλλες εκδηλώσεις
19.00 Ώρα
Ελλάδα Ναός της Παναγίας, αρχαιολογικός χώρος Ασίνης

Τηλ.: 27520 25063
e-mail.: depka@culture.gr

Αναμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Καστράκι

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

Εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ασίνης διοργανώνει η Δ′ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το έργο «Ασίνη-Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης. Αναμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Καστράκι» έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, το Δήμο Ναυπλιέων και το Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Περιβάλλοντος Δ. Ναυπλιέων – Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.