Σεμινάρια
9.00 π.μ. - 17.00 μ.μ. Ώρα
Ελλάδα Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα

Τηλ.: +30 213 0002400
e-mail.: archivist@ascsa.edu.gr
Ιστοσελίδα

Αμερικανοί και ελληνική αρχαιολογία

18 Μαΐου 2012

Εργαστήριο-σεμινάριο  με τίτλο “Philhellenism, Philanthropy, or Political Convenience? American Archaeology in Greece” οργανώνει η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών (ASCSA).

Τα θέματα για συζήτηση και επεξεργασία κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι τα εξής:

– Η πίεση που ενδεχομένως άσκησαν Αμερικανοί αρχαιολόγοι σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος προκειμένου να προωθηθούν οι έρευνες της ASCSA.

– Το κατά πόσο η αμερικανική αρχαιολογική εργασία στην Ελλάδα αποτέλεσε σημαντική δύναμη για τη δημιουργία ενδιαφέροντος και την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού στις ΗΠΑ.

– Η ανεξαρτησία της ASCSA  από την αμερικανική κυβέρνηση και ο ρόλος αμερικανικών φιλανθρωπικών οργανισμών στην χρηματοδότηση της αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα.

– Η αμερικανική αρχαιολογική δραστηριότητα στην Ελλάδα ως στήριγμα κοινωνικών δομών (σχολείων, ινστιτούτων κοινής ωφέλειας).

Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα παρουσιάσουν θέματά τους και θα σχολιάσουν δεκαέξι επιφανείς ερευνητές μεταξύ των οποίων οι Κατερίνα Γαρδίκα ( Καθ. Παν. Αθηνών), Γιάννης Χαμηλάκης (Παν. Southampton), Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Καθ. Παν. Αθηνών), Ιωάννα Λαλιώτου (Καθ. Παν. Θεσσαλίας) και Δημήτρης Πλάντζος (Παν. Ιωαννίνων).

Διοργανωτές:

Professor Jack L. Davis, Director, jack.davis@ascsa.edu.gr

Dr. Natalia Vogeikoff-Brogan, Archivist, archivist@ascsa.edu.gr