Άλλες εκδηλώσεις
12.00 μ.μ. Ώρα
Ελλάδα Πανεπιστημίου 22, 106 72, Αθήνα

Τηλ.: (+30) 210 3609 689
e-mail.: archetai@otenet.gr
Ιστοσελίδα

Έργον Αρχαιολογικής Εταιρείας

Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Έκθεση του έργου της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2011 από τον Γενικό Γραμματέα, Ακαδημαϊκό κύριο Βασίλειο Πετράκο. Θα παρουσιαστούν με προβολές οι ανασκαφές και τα ευρήματά τους, οι νέες εκδόσεις. Η έκθεση θα κλείσει με σύντομη ανασκόπηση των κυριώτερων αρχαιολογικών γεγονότων του 2011.