Άλλες εκδηλώσεις
7.00 Ώρα
Ελλάδα Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών Τσάμη Καρατάσου 5, 117 42 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 92 31 351
Ιστοσελίδα Τηλ.: Medieval Sai Project,
Ιστοσελίδα

Ένας  Μητροπολιτικός Ναός μέσα στην άμμο 

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Ομιλία με θέμα «Ένας Μητροπολιτικός Ναός μέσα στην άμμο – Ελληνο‐Νορβηγικές ανασκαφές στο Σουδάν»θα δώσουν η Henriette Hafsaas‐Tsakos και ο Αλέξανδρος Τσάκος.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.