Η αίτηση κατοίκων των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας να ακυρωθεί η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία δεν χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα νεώτερα μνημεία συγκεκριμένα κτίρια στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού συζητήθηκε στην 5μελή σύνθεση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι το τέλος του 2017.

Συγκεκριμένα, στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον πάρεδρο Χρήστο Παπανικολάου, συζητήθηκε η αίτηση 10 κατοίκων των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.

Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η επίμαχη απόφαση ήταν πλημμελής και εσφαλμένη, τονίζοντας τη σπουδαιότητα των συγκεκριμένων κτιρίων στη συλλογική κοινωνική μνήμη, τόσο για τους χρήστες του παλιού αεροδρομίου, όσο και για τις μαθήτριες του Κολλεγίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το αρχικό κτίριο του πρώην Δυτικού Αεροσταθμού, τον παλαιό Πύργο Ελέγχου και το συγκρότημα πέντε κτιρίων του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων, που είναι των αρχών της δεκαετίας του 1930.

Παράλληλα, οι προσφεύγοντες κάτοικοι αναφέρουν ότι παραβιάζεται πολλαπλά η νομοθεσία για τα διατηρητέα νεώτερα κτίρια και τις αρχαιότητες (νόμος 3028/2002).

Αντίθετα, οι συνήγοροι του ΤΑΙΠΕΔ, του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας LAMDA υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν είναι τόσο σημαντικές ώστε να δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέων κτιρίων.