Κώστας Γ. Μάνθος, Λαύριο, η βοή του χρόνου. Το νεότερο Λαύριο της μεταλλείας και μεταλλουργίας, επιμ.: Γιώργος Ν. Δερμάτης, έκδ. Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, Λαύριο 2017, σελ. 360. ISBN: 978-960-85333-4-9

«… Η έκδοση αυτή περιέχει σπάνιες και σχεδόν μοναδικές φωτογραφίες με βιομηχανικό μεταλλευτικό και μεταλλουργικό περιεχόμενο, ενώ οι περισσότερες φωτογραφίες της αντίστοιχης χρονικής περιόδου αποτυπώνουν τον αστικό πολεοδομικό χαρακτήρα των ελληνικών πόλεων· “εκφράζει” δε τη σημαντικότητα της βιομηχανικής μεταλλευτικής και μεταλλουργικής παραγωγής του Λαυρίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επί πλέον, επειδή οι εγκαταστάσεις, κτιριακές και μηχανολογικές, και οι άνθρωποι προέρχονται από πολλές πόλεις χωρών της Ευρώπης, Ισπανίας (Καρθαγένη), Ιταλίας, Γαλλίας (Μασσαλία, Παρίσι), Μάλτας, Βελγίου (Λιέγη), Γερμανίας (Φράιμπεργκ) και της Αμερικής (π.χ. η κάμινος Water-Jacket, που σώζεται μέχρι σήμερα), είναι ένα φωτογραφικό λεύκωμα με πολύ ευρύτερη αξία· είναι δε δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά), ώστε να είναι προσιτό στο διεθνές κοινό …».

Κώστας Γ. Μάνθος (από τον πρόλογο του βιβλίου)