Τα ίχνη μίας άλλης Ειδομένης θα αναζητήσουν επιστήμονες το επόμενο χρονικό διάστημα, στο υπέδαφος μιας περιοχής που συνδέθηκε άρρηκτα με το προσφυγικό, ενώ διαδραμάτιζε ανά τους αιώνες σημαντικό ρόλο ως πέρασμα μεταξύ βορρά και νότου, μέσω της κοιλάδας του Αξιού ποταμού. Στο ίδιο σημείο, εκεί όπου το 2007 και το 2015 υπήρξαν αρχαιολογικά ευρήματα της Νεολιθικής και της Μεσοβυζαντινής περιόδου, θα γίνει γεωφυσική και δορυφορική τηλεπισκόπηση με χρήση μαγνητικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρομαγνητικών τεχνικών και γεωραντάρ.

Καθώς, όμως, η ανασκαφή ήταν περιορισμένη, σκοπός των επόμενων ενεργειών είναι να αποτυπωθεί τι ακριβώς υπάρχει στο υπέδαφος, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την έκταση της προϊστορικής εγκατάστασης και του μεταβυζαντινού νεκροταφείου, αλλά και την πιθανή ύπαρξη παρακείμενου οικισμού, ομόχρονου με το νεκροταφείο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε πρόσφατα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του σχετικού ερευνητικού έργου. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τις έρευνες θα πραγματοποιήσει το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, η οποία αναλαμβάνει την επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών.

Σύμβαση και για την ανασκαφή του ΑΠΘ στη Βεργίνα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την πανεπιστημιακή ανασκαφή στη Βεργίνα. Σκοπός του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, η συντήρηση κινητών ευρημάτων της πανεπιστημιακής ανασκαφής, η σύνταξη μελετών για την προστασία και τη συντήρηση των αρχιτεκτονικών λειψάνων της και η εφαρμογή τους, η ψηφιακή διάσωση των ανασκαφικών ημερολογίων, η γεωφυσική έρευνα, ο επανασχεδιασμός και ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας της πανεπιστημιακής ανασκαφής και η ανθρωπολογική επανεξέταση του σκελετικού υλικού από τους βασιλικούς τάφους της Μεγάλης Τούμπας και τις βασιλικές ταφές από την Αγορά της αρχαίας πόλης των Αιγών.

Σημειώνεται ότι η συστηματική ανασκαφή του ΑΠΘ στη Βεργίνα εγκαινιάστηκε το 1938 από τον καθηγητή Αρχαιολογίας Κωνσταντίνο Ρωμαίο και διενεργείται χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα. Σημαντικοί σταθμοί της ανασκαφής ήταν η ανασκαφή του ανακτόρου (1938-2006), η αποκάλυψη των βασιλικών τάφων της Μεγάλης Τούμπας από τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο και τους συνεργάτες του (1976-1980) και η ταύτιση του αρχαιολογικού χώρου με την παλιά πρωτεύουσα και βασιλική νεκρόπολη των αρχαίων Μακεδόνων, τις Αιγές.