Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του πολυσχιδούς έργου του, θέσπισε και καθιέρωσε τη διοργάνωση ημερίδων συντήρησης, με πρωτοβουλία του τμήματος Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας.

Οι ημερίδες αυτές, έχοντας ως άξονα τη συντήρηση των αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, προωθούν το διεπιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε ποικίλες ειδικότητες από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών έως και τις θετικές επιστήμες, με εστιασμένη θεματολογία σε πρωτογενή υλικά και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τέχνεργων ιστορικής αξίας.

Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί πέντε ημερίδες συντήρησης με θέμα τον Λίθο, τον Σίδηρο, το Γυαλί, το Κονίαμα (Τοιχογραφία) και το Ύφασμα. Η επιτυχία και αποδοχή αυτού του θεσμού αλλά και το επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει εν γένει η επιστήμη της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, οδήγησε στον προγραμματισμό της έκτης ημερίδας συντήρησης του ΑΜΘ, η οποία είναι αφιερωμένη στις αναλυτικές τεχνικές διερεύνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συμβολή τους στην επιστήμη της συντήρησης.

Οι κύριες θεματικές ενότητες της ημερίδας είναι:

— οι εφαρμογές διαγνωστικών τεχνικών στην πολιτιστική κληρονομιά,

— η διερεύνηση και αξιοποίηση του τρόπου κατασκευής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,

— οι διεργασίες διάβρωσης και οι μέθοδοι αντιμετώπισής τους,

— ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μεθοδολογίας συντήρησης με βάση τη διάγνωση,

— οι εξελίξεις στην έρευνα υλικών συντήρησης και οι εφαρμογές τους.

Η ημερίδα του 2017 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στην αίθουσα «Μανώλης Ανδρόνικος», του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Με την παρούσα ανακοίνωση καλούνται να πλαισιώσουν τον θεσμό υποψήφιοι ομιλητές και να συμμετέχουν με ανακοινώσεις, οι οποίες θα διευρύνουν τη γνώση για τη συμβολή των αναλυτικών τεχνικών διερεύνησης στη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι υποψήφιοι ομιλητές καλούνται να καταθέσουν περίληψη 300 λέξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2017, προκειμένου να συνταχθεί τεύχος περιλήψεων, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΜΘ.

Το ΑΜΘ θα εξασφαλίσει στους ομιλητές τα έξοδα μετάβασής τους στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μία διανυκτέρευση. Σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν στους ομιλητές μετά την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση του προγράμματος της ημερίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η οποία θα ανανεώνεται τακτικά με σχετικές πληροφορίες ή επικοινωνήστε με email: [email protected]