Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Συλλογή Κεραμικών Πιάτων 1670-1970, έκδ. «Χορτιάτης 570», Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 167. ISBN: 978-960-98141-3-3

Πρόκειται για τα πιάτα της συλλογής της Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, που, είτε ιθαγενή είτε ξενόφερτα, είναι όλα ελληνικού ενδιαφέροντος και χρονολογούνται από το 1670 μέχρι το 1970.

Τα πιάτα ανήκουν στη νεότερη κεραμική και μπορούν να καταταγούν σε τρεις ενότητες που τιτλοφορούνται ως εξής: «Η μικρασιατική-ισλαμική τεχνοτροπία», «Ευρωπαϊκά πιάτα που συνδέθηκαν με την Ελλάδα», «Λαϊκή τέχνη και παράδοση».