Το Γ’ Διεθνές διεπιστημονικό συμπόσιο με θέμα «Η περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου: Πρόσφατα ευρήματα και πορίσματα της έρευνας» διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας. Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Λαμίας, στο Κάστρο Λαμίας, τον Μάιο του 2018.

Στη θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνονται όλα τα πρόσφατα οικιστικά και ταφικά ευρήματα, αλλά και τα νέα πορίσματα της αρχαιολογικής έρευνας, που αφορούν στο χαρακτήρα και την ταυτότητα των γεωγραφικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας εκτός των μεγάλων μυκηναϊκών κέντρων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν, επίσης, οι αμφίδρομες σχέσεις των περιφερειακών θέσεων με τα ανακτορικά κέντρα, που, όπως είναι γνωστό, αποτελούσαν, κατά την περίοδο αυτή, τον πυρήνα της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

Ο χαρακτήρας της «επαρχιακής» μυκηναϊκής κοινωνίας στην ηπειρωτική και νησιωτική επικράτεια του μυκηναϊκού κόσμου, οι εμπορικοί δρόμοι και οι πάσης φύσεως ανταλλαγές ειδών και ιδεών μεταξύ κέντρων και περιφέρειας, αλλά και περιφέρειας με χώρες και περιοχές εκτός του ελλαδικού χώρου, αποτελούν ακόμα κάποια από τα ζητούμενα, για την έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων που ασχολούνται με την εποχή αυτή.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές: «Επίσης, θα ενδιέφερε πολύ να υπάρχουν ανακοινώσεις που να παρουσιάζουν τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες και τα ιδιαίτερα ευρήματα, της ίδιας εποχής, περιοχών εκτός του ελλαδικού χώρου, όπως τα Βαλκάνια, η Ιβηρική χερσόνησος, η Ιταλία, η Ανατολική Μεσόγειος».

Για να υπάρξει μεγαλύτερος χρόνος για συζήτηση, οι προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν δεκτές δεν θα ξεπερνούν τις 55 με 60 και πρέπει να κατατεθούν ως τίτλοι έως τον Ιούνιο του 2017, μαζί με περίληψη έως και μια σελίδα.

Η επιλογή των εισηγήσεων, που θα παρουσιαστούν στο συμπόσιο, θα αποτελέσει έργο ειδικής επιστημονικής επιτροπής. Μη απολύτως συναφείς με το θέμα του συνεδρίου εισηγήσεις, μπορεί να αποτελέσουν ανακοινώσεις τοίχου (posters) και να ενσωματωθούν στην έκδοση των πρακτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: efafeu@culture.gr

Οργανωτική επιτροπή: Δρ Ευθυμία Καράντζαλη  (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας), Δρ Ελένη Ζάχου (Αρχαιολόγος της ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας), Δρ Πέτρος Κουνούκλας (Αρχαιολόγος της ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας), Αθανάσιος Ντινόπουλος (Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας της ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας), και Ξένη Καβάγια (Διοικητικός της ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας).