Το 3ο συνέδριο της Εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ) θα διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Στόχος του 3ου συνεδρίου είναι η συζήτηση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων αναφορικά με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των σύγχρονων παγκόσμιων περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν περιλήψεις για παρουσιάσεις που να σχετίζονται με μια από τις παρακάτω ενότητες ή να άπτονται άλλων σύγχρονων προκλήσεων:

-Η πολιτιστική διαχείριση στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης.

-Η πολιτιστική διαχείριση στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης.

-Πολιτιστική διαχείριση και κλιματική αλλαγή.

-Πολιτιστική διαχείριση σε εμπόλεμες συνθήκες και περιόδους κοινωνικο-πολιτικών αναταραχών.

Οι περιλήψεις, 300 λέξεων, θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2017 στο e-mail: [email protected]

Η ΕΣΔΙΑΠΟΚ

Η Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό, πολιτιστικό σωματείο που έχει στόχο να συμβάλει στη διαρκή προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιώσιμη διαχείρισή της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και στη συνάντηση των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό το πεδίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και το πώς μπορείτε να γίνετε μέλη, επισκεφθείτε το ιστολόγιο esdiapok.blogspot.com