Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην καταγραφή της τοπικής ιστορίας μέσω προφορικών μαρτυριών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ.: 25510 36663 ή στο [email protected]

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια ύστερα από ένα σεμινάριο με διδάσκουσες τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Πρόεδρο της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας, και την Ποθητή Χαντζαρούλα, Επίκ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ακολούθησαν μια σειρά από δράσεις που στόχο είχαν την ευαισθητοποίηση του κόσμου στην καταγραφή και διάσωση της μνήμης με την ενεργό συμμετοχή του. Η ομάδα υποστηρίζεται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Τα νέα μέλη θα επιμορφωθούν πάνω σε ζητήματα που αφορούν στην τεχνική της συνέντευξης, τη σχέση ερευνητή/πληροφορητή, τον τεχνικό εξοπλισμό, τα μετά τη συνέντευξη (δηλ. δημιουργία μεταδεδομένων) και τα δεοντολογικά.

Υπεύθυνος ομάδας: Γιάννης Κουκμάς.