Στη διάσωση και αποκατάσταση του Ναού Επισκοπής Σικίνου, ενός μνημείου εξέχουσας αρχαιολογικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, όχι μόνο για το νησί αλλά και για ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου «Στερέωση-αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», από το οποίο θα διατεθεί το ποσό των 750.000 ευρώ.

Το έργο αφορά τη στερέωση και αποκατάσταση του Ναού της Επισκοπής Σικίνου, ενός εντυπωσιακού μνημείου ιδιαιτέρως μεγάλης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας, καθώς πρόκειται για μία μοναδική περίπτωση μετασκευής ενός ρωμαϊκού μαυσωλείου σε χριστιανικό ναό, το οποίο φέρει έντονα τα σημάδια της φθοράς του χρόνου και χρήζει άμεσης παρέμβασης για τη διάσωσή του. Αποτελεί ένα από τα καλύτερα σωζόμενα κτίρια της αρχαιότητας και είναι ίσως το μοναδικό που διατηρεί όλες τις μεταγενέστερες επισκευές και προσθήκες του.

Πέρα από την προστασία του μνημείου και τη διατήρησή του στον χρόνο, θα αναδειχθεί το παλίμψηστο των οικοδομικών φάσεών του, με σεβασμό στα μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όλων των εποχών.

Έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, όπως και όλο το κτιριακό συγκρότημα της Επισκοπής. Το μνημείο παρουσιάζει σημαντικά στατικά προβλήματα (τα οποία καθόρισαν και τη μορφή του για αιώνες), προβλήματα υγρασίας, μορφολογικές αλλοιώσεις, λόγω των μεταγενέστερων επεμβάσεων και εικόνα εγκατάλειψης, λόγω ελλιπούς συντήρησης.

Με την υλοποίηση του έργου, θα συμπληρωθεί η παρέμβαση της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 σε ένα μνημείο, το οποίο έχει αναδειχθεί ως τοπόσημο για το νησί της Σικίνου, στην εικόνα του οποίου συμπυκνώνεται μέρος της συλλογικής ταυτότητας της τοπικής κοινωνίας.

Στόχος του έργου, που θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, είναι:

– Αντιμετώπιση των στατικών και οικοδομικών προβλημάτων του μνημείου, προκειμένου να αποκατασταθεί η στατική επάρκειά του.

– Αποκατάσταση φθορών και ασύμβατων επεμβάσεων, που αλλοιώνουν τη μορφή του.

– Ανάδειξη του μνημείου ως παλίμψηστου, με διατήρηση όλων των ιστορικών φάσεών του.

– Αξιοποίηση του συνόλου του συγκροτήματος της μονής, όπου εντάσσεται το μνημείο, συμπεριλαμβανομένων και των κελιών, των οποίων οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν με το ΕΣΠΑ 2007-2013 και τώρα θα τους αποδοθεί χρήση εκθεσιακού χώρου.

– Διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος χώρου.

Ο αποκατεστημένος Ναός της Επισκοπής Σικίνου, ο ναός της Αγίας Άννας και οι βοηθητικοί χώροι της μονής (κελιά), που θα φιλοξενούν έκθεση για την ιστορία και αρχαιολογία του νησιού, ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους και θα αποτελέσουν έναν νέο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, σημείο αναφοράς για τον τοπικό πληθυσμό, καθώς και επισκέπτες.