Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Το θέατρο ως κοινωνικός και πολιτικός θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), διοργανώνει το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Στο πρόγραμμα θα εισαχθούν έως σαράντα μεταπτυχιακοί φοιτητές. Θα γίνουν δεκτοί απόφοιτοι του ιδίου τμήματος, όλων των τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία εξάμηνα και τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.400€.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, μέσω του συστήματος «Ναυτίλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://nautilus.aegean.gr/index.php).

Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ: τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410-99065, 99314-317 και στο e-mail: rhodes_pms_theatremed@egean.gr

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ