Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα δεχτεί για τρίτη συνεχή χρονιά μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων στους θεματικούς άξονες της αρχαιολογίας, της αιγυπτιολογίας, της αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της Εποχής του Χαλκού και των ιστορικών χρόνων. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει: α) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας των πολιτισμών της ανατολικής Μεσογείου και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων της αρχαιολογικής επιστήμης, και β) στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την κριτική επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και την ανάπτυξη της επιστημονικής μεθοδολογίας και των λειτουργικών εργαλείων για τη διεξαγωγή έρευνας.

Η διδασκαλία βασίζεται: α) σε διά ζώσης μαθήματα/συναντήσεις (3-4 φορές το εξάμηνο) και β) σε εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω συστημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Big Blue Button).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητας στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων https://nautilus.aegean.gr/ έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2016.

Πληροφορίες

Γραμματεία ΠΜΣ (Μαρία Τσαμούρη), τηλ.: 22410-99370, 99340, 6973684784. Ε-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα