Το Ε’ Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 14 έως και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016, στον Αλμυρό, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλμυρού. Το αντικείμενο του Συνεδρίου, όπως και των τεσσάρων προηγουμένων Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών είναι: Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας Φθιώτιδας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν ανακοινώσεις-εισηγήσεις με θέματα που εντάσσονται στο παραπάνω αντικείμενο του Συνεδρίου.

Η προφορική μορφή των ανακοινώσεων-εισηγήσεων κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Η γραπτή μορφή που θα δημοσιευτεί στα πρακτικά του Συνεδρίου μπορεί να έχει όση έκταση θεωρεί απαραίτητη ο εισηγητής.

Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εισηγητές στο Συνέδριο να το γνωστοποιήσουν στην Οργανωτική Επιτροπή αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, την ιδιότητά τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) και τον τίτλο της εισήγησής τους, μέχρι 30 Απριλίου 2016 και να στείλουν μια σύντομη περίληψη της εισήγησής τους (μέχρι μία σελίδα) ως τις 31 Μαΐου 2016.

Οι εισηγητές κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θεωρούνται φιλοξενούμενοι του Δήμου Αλμυρού.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού «Όθρυς», 37100, Αλμυρός Μαγνησίας. Τηλέφωνο-Φαξ: 2422 0 26331.

Email: othrys@filarxaiosalmyrou.gr, vkontonatsios@yahoo.gr , chrys_kt9@hotmail.com

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.filarxaiosalmyrou.gr

Άλλα τηλέφωνα: 2421 0 29232, 6973 098 048 (Βίκτωρ Κοντονάτσιος), 2422 0 24082, 6973 801 227 (Χρυσούλα Κοντογεωργάκη).