Μαρία Μικεδάκη, Τα σκηνικά του θεάτρου της Ελληνιστικής περιόδου, εκδ. Φίλντισι, Αθήνα 2015, σελ. 368. ISBN: 978- 618- 5101- 14-5

Η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη που αναφέρεται στα σκηνικά της Ελληνιστικής εποχής, την οποία συνοδεύει πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Τα σκηνικά εκείνης της εποχής, που δεν σώζονται σήμερα, λόγω των φθαρτών υλικών τους, θεωρείται βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκαν, γεγονός που πιστοποιείται τόσο από τις γραπτές πηγές, όσο και από τις αρχαιολογικές μαρτυρίες.

Η Μαρία Μικεδάκη, Λέκτορας του Αρχαίου Θεάτρου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συγκεντρώνει και αναλύει τις πηγές αυτές και παρουσιάζει με ενάργεια τις σημαντικότερες θεωρίες που έχει προτείνει μέχρι σήμερα η διεθνής έρευνα. Αφού κάνει μια σύντομη αναφορά στην αρχαία σκηνογραφία και στο σκηνικό διάκοσμο της Κλασικής εποχής, επικεντρώνεται στα σκηνικά του θεάτρου της Ελληνιστικής εποχής, με στοιχεία τεκμηριωμένα τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα ανασύνθεσης της μορφής τους.

Σημαντικές ενότητες που εξετάζονται στην έκδοση είναι: Η σημασία που είχε το θέατρο στην κοινωνία της Ελληνιστικής εποχής. Oι αλλαγές που σημειώθηκαν στον τομέα της θεατρικής αρχιτεκτονικής και της θεατρικής πράξης. Τα ελληνιστικά θέατρα στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου και της Δήλου, που αποτελούν πολύτιμες πηγές πληροφοριών για την κατανόηση του θεάτρου της Ελληνιστικής εποχής. Οι θεατρικοί πίνακες και οι τρόποι στήριξής τους στην πρόσοψη του ελληνιστικού  προσκηνίου. Είδη των φορητών πινάκων, τεχνικές ζωγραφικής και εικονογραφικό περιεχόμενο. Το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. Οι ρωμαϊκές τοιχογραφίες του «Δεύτερου Πομπηιανού Ρυθμού» από τον κοιτώνα (cubiculum) M της έπαυλης του P. FanniusSinistor στο Boscoreale κ.ά.

Στο επίμετρο του βιβλίου, ο αναγνώστης θα βρει χρήσιμο γλωσσάριο και πολύτιμη εμπεριστατωμένη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία επί του θέματος.